Între numeroasele şi profundele măsuri de transformare organică a Armatei României în primii ani de după cel de-al Doilea Război Mondial, se numără şi reînfiinţarea în anul 1948 a Brigăzii 2 Artilerie Grea la Slobozia, în baza Ordinului Marelui Stat Major nr. 51720 din 1948, prin transformarea Brigăzii de Artilerie Mixtă din această garnizoană. Brigada reînfiinţată avea în subordine Regimentul 5 Artilerie Grea, dislocat la Braşov şi Regimentul 6 Artilerie Grea din Ploieşti. În acelaşi an, conform Ordinului Marelui Stat Major nr. 51757 din 17 august 1948, brigada a fost dislocată din garnizoana Slobozia în garnizoana Ploieşti unde a funcţionat jumătate de an.
     Prin Ordinul Marelui Stat Major nr. 45052 din 18 ianuarie 1948, începând cu data de 01 februarie 1948, Brigada 2 Artilerie Grea a fost redislocată în garnizoana Focşani şi transformată în Brigada 8 Artilerie Grea. Aceasta conform Ordinului ministrului apărării naţionale nr. 45625 din 28 aprilie 1948 a intrat în subordinea comandamentului artileriei Diviziei 17 Artilerie de la Tecuci. Brigada 8 Artilerie Grea avea în subordine Regimentele 14 şi 15 Artilerie Grea, Regimentele 12 şi 23 Artilerie Moto şi Regimentul 18 Aruncătoare Moto.
     La data de 1 noiembrie 1950 brigada şi-a schimbat denumirea în Brigada 8 Artilerie Grea Independentă. Noua denumire a purtat-o până la data de 1 decembrie 1951 când,
în baza Ordinului Marelui Stat Major nr. 319531 din 27 noiembrie 1951, a fost redenumită Brigada 32 Artilerie Grea Independentă.
     La data de 16 ianuarie 1952 Brigăzii 32 Artilerie Independentă i s-a acordat Drapelul de Luptă.
     În data de 23 februarie 1959, brigada a primit denumirea de Brigada 8 Artilerie Tunuri, pe care a purtat-o timp de 36 de ani, până la 30 iunie 1995 când  a fost numită de Brigada 8 Artilerie.
    Începând cu data de 01 decembrie 2001, brigada a primit denumirea de Brigada 8 Artilerie Mixtă şi a fost organizată pe 3 regimente de artilerie, dislocate în garnizoanele Focşani (Regimentul 81 Artilerie), Tecuci (Regimentul 83 LAROM) şi Bârlad (Regimentul 82 Artilerie Antitanc).
     În urma procesului de restructurare, începând cu data de 04 octombrie 2004, Brigada 8 Artilerie Mixtă din compunerea Corpului 1 Armată Teritorial,  şi-a schimbat structura, trecând de la organizarea pe regimente la cea pe batalioane. Astfel Brigada 8 Artilerie Mixtă avea următoarea alcătuire: comandamentul brigăzii şi bateria stat major (în Focşani); Batalionul 81 Artilerie (în Focşani) dotat cu tunuri-obuziere calibru 152 mm; Batalionul 82 Artilerie Mixtă (în Bârlad) dotat cu tunuri antitanc calibru 100 mm; Batalionul 83 LAROM (în Bârlad) dotat cu lansatoare multiple de rachete LAROM; Batalionul 96 LAROM (în Ploieşti) dotat cu aruncătoare de proiectile reactive calibru 122 mm, model 1978; Batalionul 84 Asigurare Date (în Focşani) şi Batalionul 85 Logistic (în Bârlad).
     În luna ianuarie 2006 Brigada 8 Artilerie Mixtă a primit denumirea onorifică de  „Alexandru Ioan Cuza”.
     În conformitate cu „Planul-cadru pentru continuarea procesului de restructurare şi modernizare a Armatei României în anul 2010”, aprobat în şedinţa C.S.A.Ţ. din data de 31 martie 2010, Brigada 8 Artilerie Mixtă a fost resubordonată începând cu data de 01 iulie 2010 Statului Major al Forţelor Terestre. În data de 01 noiembrie 2010, din Brigada 8 Artilerie Mixtă "Alexandru Ioan Cuza" şi-a schimbat denumirea în Brigada 8 LAROM "Alexandru Ioan Cuza".
     Conform planului-cadru mai sus menţionat, unităţile din subordine s-au transformat astfel:
          - începând cu 01 octombrie 2010, Batalionul 81 Artilerie şi-a schimbat denumirea în Batalionul 81 LAROM;
          - începând cu 01 august 2010, Batalionul 82 Artilerie Mixtă a fost subordonat Diviziei 2 Infanterie;
          - începând cu 01 iulie 2010, Batalionul 85 Logistic şi-a schimbat denumirea în Batalionul 85 Sprijin Logistic;
          - începând cu 01 iulie 2010, Bateria 86 Stat Major şi-a schimbat denumirea în Bateria 86 Sprijin.
     Brigada 8 LAROM „Alexandru Ioan Cuza” este purtătoarea tradiţiilor de luptă ale Brigăzii 2 Artilerie Grea. Aceasta din urmă a fost înfiinţată la data de 01 iulie 1916, prin Înaltul Decret nr. 2436 / 27 iunie 1916, în garnizoana Bucureşti. Brigada făcea parte din Comandamentului Cetăţii Bucureşti şi era subordonată din punct de vedere tehnic Inspectoratului General al Artileriei, iar din punct de vedere administrativ Intendenţei Stabilimentelor Generale.
    
ISTORICUL BRIGĂZII 8 LAROM
     Artileria grea (Brigăzile 1 şi 2 Artilerie Grea) de la intrarea României în Primul Război Mondial, a fost constituită din tunurile forturilor Cetăţii Bucureşti şi cele de pe linia fortificată Focşani - Nămoloasa - Galaţi care au fost demontate şi folosite ca artilerie grea, de corp.
     La intrarea în război, la comanda Brigăzii 2 Artilerie Grea se afla colonelul Vivescu Romulus. Brigada era alcătuită din Regimentul 3 Artilerie Grea (comandat de locotenent-colonelul Zvoranu Ioan) şi Regimentul 4 Artilerie Grea (comandat de colonelul Gheorghian Ioan).   
     La debutul Războiului de Reîntregire, conform planului campaniei din 1916, Brigada 2 Artilerie Grea făcea parte din Rezerva Marelui Cartier General.
     De-a lungul timpului, Brigada 2 Artilerie Grea şi unităţile sale organice au cunoscut numeroase şi substanţiale transformări. Prima reorganizare a avut loc în anul 1917, în urma căreia artileria grea a fost constituită în 4 regimente, între care şi Regimentele 3 şi 4 Artilerie Grea.     
         Primul comandant al Brigăzii 2 Artilerie Grea a fost fost generalul de brigadă Teodor Georgescu (1 iulie - 15 august 1916), personalitate emblematică a artileriei române din primele decenii ale secolului XX. A îndeplinit funcţii de mare răspundere: comandant de regiment de artilerie, şef de stat major de corp de artilerie, comandant de brigadă şi şef al Marelui Stat Major (partea sedentară). A rămas în conştiinţa afectivă a promoţiilor de ofiţeri de artilerie 1915-1916, ca urmare a faptului că a fost comandant al Şcolii de Ofiţeri de Artilerie şi Geniu din Bucureşti, Calea Griviţei nr. 28.
         Regimentul 3 Artilerie Grea era alcătuit din Divizioanele 1, 2 şi 3 calibru 105 mm şi Divizionul de Poziţie care avea în compunere o Baterie de Tunuri de Coastă calibru 150 mm, 2 Baterii de Tunuri calibru 87 mm, model 1880 şi 3 Baterii de tunuri calibru 75 mm.
     Celălalt regiment, Regimentul 4 Artilerie Grea era alcătuit din Divizioanele 1 şi 2 calibru 120 mm, model 1888/1916, fiecare a câte 3 baterii de artilerie.
         Regimentul 3 Artilerie Grea era alcătuit din:
- Divizionul 1 Tunuri Lungi, calibru 120 mm;
- Divizionul 2 Tunuri Lungi, calibru 120 mm; 
- Divizionul 3 Tunuri, calibru 150 mm;
- Divizionul 4 Obuziere, calibru 150 mm.
     Fiecare divizion avea în compunere câte 3 baterii.
       
Regimentul 4 Artilerie Grea a fost reorganizat pe divizioane a câte 3 baterii fiecare, astfel:
- Divizionul 1 Tunuri Lungi, calibru 120 mm;
- Divizionul 2 Tunuri Lungi, calibru 120 mm; 
- Divizionul 3 Tunuri, calibru 150 mm;
- Divizionul 4 Tunuri, calibru 150 mm.
    Un moment important în istoria Brigăzii 2 Artilerie Grea l-a reprezentat data de 01 noiembrie 1923, când conform Înaltului Decret nr. 1674 din 12 aprilie 1923 şi Ordinului Comandamentului Artileriei Grele nr. 38 din 1923, comandamentul brigăzii a fost transformat în Comandamentul Artileriei Diviziei 2 Vânători de Munte Bistriţa. Regimentele din compunerea brigăzii au continuat să existe sub diferite subordonări. Astfel, conform Legii de organizare a Forţelor Armate la pace, din data de 10 aprilie 1941, la începerea participării la cel de-al Doilea Război Mondial, Regimentul 3 Artilerie, de la Galaţi, comandat de colonelul Costovici Dumitru, făcea parte din Corpul 3 Armată (Diviziile 15 şi 21 Infanterie) de la Focşani, iar Regimentul 4 Artilerie, de la Roman, comandat de colonelul Curta Olimpiu, făcea parte din Corpul 4 Armată (Diviziile 7, 8 şi 14 Infanterie).
     Cele două regimente au scris pagini de istorie atât în Campania din Est cât şi din Vest.    
Legături utile
Ultima actualizare: 21.03.2018