Brigada 8 ROT “Alexandru Ioan Cuza” este purtătoarea tradițiilor de luptă ale Brigăzii 2 Artilerie Grea, Regimentului 1 Artilerie Asediu (Grea) şi Regimentului 4 (5) Artilerie Grea.
      Înfiin
țată la data de 01.07.1916, prin Înaltul Decret nr. 2436 din 27.06.1916 în garnizoana Bucureşti, Brigada 2 Artilerie Grea a fost subordonată din punct de vedere operativ Comandamentului Cetăţii Bucureşti, din punct de vedere tehnic Inspectoratului General al Artileriei, iar administrativ Intendenței Stabilimentelor Generale. Generale.
    
ISTORICUL BRIGĂZII 8 RACHETE OPERATIV TACTICE
     Brigada 2 Artilerie Grea a fost reînfiinţată în anul 1948 din Brigada Mixtă de Artilerie în garnizoana Slobozia, conform Ordinului Marelui Stat Major nr. 51720 din 1948, având în subordine Regimentul 5 Artilerie Grea din Braşov şi Regimentul 6 Artilerie Grea din Ploieşti. Ulterior a fost dislocată din garnizoana Slobozia în garnizoana Ploieşti, conform Ordinului Marelui Stat Major nr. 51757 din 17.08.1948, iar începând cu data de 01.02.1949, în conformitate cu Ordinului Marelui Stat Major nr. 45052 din 18.01.1949, Brigada 2 Artilerie Grea a primit ordin de dislocare în garnizoana Focşani.
    Regimentul 1 Artilerie Asediu a fost înfiinţat la 01.03.1915 prin Înaltul Decret nr. 394 din 18.02.1915 în garnizoana Bucureşti, Fortul Jilava. În anul 1916 denumirea unității s-a schimbat în Regimentul 1 Artilerie Grea. La data 09.03.1924 Regimentul 1 Artilerie Grea a fost mutat la Craiova, iar după cel de-al Doilea Război Mondial, în garnizoana Piteşti. La data de 01.06.1949 a fost dislocat în garnizoana Focşani, iar la 18.01.1949 regimentul şi-a schimbat numerotarea, devenind Regimentul 15 Artilerie Grea.
            A participat la cele două conflagrații mondiale, aducându-și jertfa de sânge pe câmpurile de onoare pentru apărarea patriei, contribuind, în cel de-al Doilea Război Mondial şi la eliberarea Ungariei şi Cehoslovaciei. La data de 01.11.1923, conform Înaltului Decret nr. 1674 din 12.04.1923 şi Ordinului Comandamentului Artileriei Grele nr. 38 din 1923, Comandamentul Brigăzii 2 Artilerie Grea a fost transformat în Comandamentul Artileriei Diviziei 2 Vânători de Munte Bistriţa.
Regimentul 4 Artilerie Grea a fost înfiinţat la 01.07.1916 prin Înaltul Decret nr.  
2436 din 27.06.1916 în garnizoana Bucureşti, Fortul Cernica, fiind unitate subordonată  
Brigăzii 2 Artilerie Grea. La data de 30.07.1918 garnizoana de reşedinţă a acestui regiment a  
devenit localitatea Focşani, iar din 01.01.1928 Regimentul 4 Artilerie Grea şi-a schimbat  
numerotarea, devenind Regimentul 5 Artilerie Grea. După cel de-al Doilea Război Mondial  
regimentul a fost reorganizat şi dislocat succesiv la Făgăraş, Ploieşti, Braşov, iar începând cu  
01.06.1949 din nou în garnizoana Focşani.
     Preluarea de către actuala mare unitate a tradițiilor de luptă ale Brigăzii 2 şi Regimentelor 1 (15) şi 4 (5) Artilerie Grea, este justificată de faptul că, în anul 1949 aceste trei unităţi au primit ordin de dislocare în garnizoana Focşani, formând o singură mare unitate de artilerie - Brigada 8 Artilerie Grea, care s-a restructurat la 01.11.1950 schimbându-și denumirea în Brigada 8 Artilerie Grea Independentă.
       
    Începând cu data de 01.12.1951, Brigada 8 Artilerie Grea Independentă, în baza Ordinului Marelui Stat Major nr. 00319531 din 27.11.1951, şi-a schimbat denumirea în Brigada 32 Artilerie Grea Independentă. În baza Ordinului Ministerului For
țelor Armate nr. 474 şi în temeiul art. 5 al Decretului nr. 189 din 28.07.1950, pe data de 30.12.1951, Brigăzii 32 Artilerie Grea Independentă i s-a acordat Drapelul de Luptă, ceremonia înmânării având loc pe data de 16.01.1952. La data de 23.02.1959 brigada a primit denumirea de Brigada 8 Artilerie Tunuri, iar începând cu data de 30.06.1995, unitatea noastră a purtat denumirea de Brigada 8 Artilerie.
    În baza prevederilor Dispoziției Statului Major General nr. S/G.3/3220 din 19.09.2001, începând cu data de 01.12.2001 noua denumire a unității a fost Brigada 8 Artilerie Mixtă, având în compunere trei regimente de artilerie, dislocate în garnizoanele Focșani, Tecuci şi Bârlad. În urma procesului de restructurare, începând cu 04.10.2004, Brigada 8 Artilerie Mixtă şi-a schimbat structura, având în compunere un număr de șase batalioane, dislocate în garnizoanele Focşani, Bârlad şi Ploieşti, iar în data de 10 aprilie 2006 a primit denumirea onorifică de Brigada 8 Artilerie Mixtă „Alexandru Ioan Cuza”.
        
     În conformitate cu „Planul-cadru pentru continuarea procesului de restructurare şi modernizare a Armatei României în anul 2010”, aprobat în ședința C.S.A.Ţ. din data de 31.03.2010, Brigada 8 Artilerie Mixtă s-a resubordonat, începând cu data de 01.07.2010, Statului Major al Forţelor Terestre. Tot în acelaşi an, la 01 noiembrie şi-a schimbat denumirea din Brigada 8 Artilerie Mixtă în Brigada 8 LAROM. Marea unitate şi-a păstrat denumirea onorifică de „Alexandru Ioan Cuza”.
     Începând cu data de 01.01.2021 a intrat în vigoare Dispoziția șefului Statului Major al Apărării nr. G/S 1920 din 24.11.2020 privind statul de organizare nr. 0200020-20ABA13-R/P al Comandamentului Brigăzii 8 Rachete Operativ Tactice „Alexandru Ioan Cuza”, având în subordine următoarele structuri dislocate astfel:
- Batalionul 81 Rachete Operativ Tactice „Maior Gheorghe Șonțu”, Batalionul 84 Asigurare Date „Mărăști”, Bateria 86 Stat Major și Bateria 87 Sprijin Logistic, în Garnizoana Focșani;
- Batalionul 83 LAROM „Bogdan I” și Batalionul 85 Sprijin Logistic „General Mihail Cerchez”, în Garnizoana Bârlad;
- Batalionul 96 LAROM „Mircea Voievod”, în Garnizoana Ploie
ști.Logistic.
WYSIWYG Web Builder
Legături utile
Ministerul Apărării Naţionale
Statul Major General
Statul Major al Forţelor Terestre
Ultima actualizare: 15.02.2022
WYSIWYG Web Builder