Forţele Terestre Române au avut o importantă participare în teatrul de operaţii Irak, în perioada iulie 2003 - iulie 2009. Misiunea ,,ANTICA BABILONIA’’ a constat din executarea operaţiilor în sprijinul păcii şi de luptă în cadrul coaliţiei multinaţionale.
      Prima participare a Brigăzii 8
ROT ,,Alexandru Ioan Cuza’’ la această operaţie a fost în anul 2004, când 14 militari din cadrul Bateriei 86 Sprijin, Batalionului 81 ROT ,,Maior Gheorghe Şonţu’’, Batalionului 83 LAROM ,,Bogdan I’’ şi Batalionului 84 Asigurare Date ,,Mărăşti’’ au completat efectivele unităţilor de manevră (Batalionul 811 Infanterie şi Batalionul 26 Infanterie) care îşi executau misiunile într-o zonă de responsabilitate de aproximativ 5600 km2, la sud de Nassirya. Printre aceşti militari, au fost numeroşi ofiţeri din cadrul brigăzii care au participat la această misiune ca ofiţeri de stat major în cadrul diferitelor comandamente regionale.

      O bună parte din participarea forţelor terestre române în Irak s-a realizat în cadrul misiunii ,,IRAQI FREEDOM’’. Aceasta a constat în desfăşurarea de acţiuni de stabilitate şi de sprijin, în cooperare cu Forţele Coaliţiei. Brigada 8
ROT ,,Alexandru Ioan Cuza’’ şi-a adus contribuţia şi la această misiune prin participarea a câte doi militari din Batalionul 81 ROT ,,Maior Gheorghe Şonţu’’, Batalionul 84 Asigurare Date ,,Mărăşti’’şi Batalionul 86 Sprijin Logistic ,,General Mihail Cerchez’’.
    
       Aşadar, contribuţia Brigăzii 8
ROT ,,Alexandru Ioan Cuza’’ la efortul Forţelor Terestre de stabilizare a Irakului, a constat în participarea la cele două misiuni a unui număr de 7 ofiţeri (mr. Golea Olimpiu, mr. Coteţ Florin, mr. Popescu Adrian, mr. Calinciuc Mihai, mr. Asofiei Ionuţ, cpt. Ciobotaru Eugen, cpt. Marinescu Cristinel), 10 subofiţeri (plt. Basarîm Adrian, plt.maj. Stan Ionel, plt. Dudău Marius, plt. Cririlă Gigel, plt.adj. Dogaru Ovidiu Daniel, plt.maj. Chiriac Marian, plt.adj.pr. Stanislav Dănuţ-Marian, plt.adj. Copaciu Silviu, plt.maj. Geană Lucian. plt. Rusu Elvis) şi 3 soldaţi gradaţi volutari (cap. Stavarache Ioan, cap. Cozma Costel Dănuţ, cap. Puşcă Mircea), atât în cadrul unităţilor de manevră cât şi ca ofiţeri de stat major.
MISIUNI INTERNAŢIONALE
- TEATRUL DE OPERAŢII IRAK -
’’
WYSIWYG Web Builder
Legături utile
Ministerul Apărării Naţionale
Statul Major General
Statul Major al Forţelor Terestre
Ultima actualizare: 15.02.2022
WYSIWYG Web Builder