’’
MISIUNI INTERNAŢIONALE
      Procesul de transformare a armatei în vederea integrării euroatlantice a permis valorificarea potenţialului militar al statului român, prin participarea la operaţiuni în sprijinul păcii şi de asistenţă umanitară în diferite părţi ale lumii.
      Participarea Forţelor Terestre Române la misiuni internaţionale s-a realizat şi se desfăşoară şi în prezent prin:
              -   misiuni de observare, monitorizare şi verificare;
              -   misiuni ale unor subunităţi şi unităţi.
      Primul tip de misiuni a reprezentat debutul participării forţelor terestre la misiuni în afara teritoriului naţional. În anul 1991, primii militari ai forţelor terestre, angajaţi în astfel de misiuni au participat la acţiuni de observare, monitorizare şi verificare, sub egida ONU, în Africa.     
      Participarea militarilor forţelor terestre la misiuni de observare, monitorizare şi verificare, relevă contribuţia importantă a statului român la asigurarea păcii şi securităţii în lume, la afirmarea rolului României de generator de securitate şi stabilitate.
      După anul 1996, odată cu misiunea IFOR, centrul de greutate al participărilor româneşti la misiuni internaţionale s-a mutat din sfera misiunilor preponderent umanitare în cea a misiunilor operative.
      Participarea la misiuni multinaţionale sub egida ONU a reprezentat pentru forţele terestre o etapă necesară şi utilă evoluţiei către angajarea în operaţii NATO. Participarea la aceste misiuni în teatrele de operaţii din Europa, Africa şi Asia a reprezentat o provocare pentru Forţele Terestre Române, prin diversitatea ameninţărilor şi a condiţiilor geoclimatice.
      În sinteză, participarea forţelor terestre cu diferite structuri, la misiuni internaţionale, pe teatre de operaţii şi misiuni este următoarea:
                 - Angola:
- United Nationas Angola Verification Mission – UNAVEM – III;
- Missao de Observacao das Nacoes Unidas em Angola – MONUA.
                 - Bosnia Hertegovina:
- Implementation Force – IFOR.
                 - Albania:
- Operaţia ALBA.
                 - Kosovo:
- BELUROKOS;
- ROFND;
- Misiunea Joint Guardian/KFOR /SFOR.
                 -Irak:
- Misiunea ANTICA BABILONIA;
- Misiunea UNAMI;
- Misiunea IRAQI FREEDOM.
                 - Afganistan:
- Misiunea International Security Assistance Force – ISAF;
- Operaţia Enduring Freedom.
      Îndeplinirea angajamentelor internaţionale, prin participarea la misiuni în afara teritoriului naţional a constituit în ultimi ani şi o prioritate a forţelor terestre române. Până în prezent acestea au participat la misiunile din afara graniţelor cu mai mult de 25 000 de militari, cu un spectru larg de forţe (batalioane de infanterie şi geniu, spital de campanie, poliţie militară, observatori militari, ofiţeri de stat major etc.), la o gamă diversificată de operaţii, de la cele multinaţionale şi iniţiative regionale, până la iniţiative de cooperare regională. Participarea la aceste misiuni internaţionale s-a realizat inclusiv prin pierderi de vieţi omeneşti şi rănirea a numeroşi militari.
      Dacă în perioada 1991-2000, Forţele Terestre Române au fost angajate în misiuni internaţionale de tip umanitar şi misiuni de menţinere a păcii, după anul 2001, acestea au participat la misiuni în afara teritoriului naţional, mult mai complexe.
      Media anuală a participării în misiuni internaţionale a fost de aproximativ 2000 de militari.
      Forţele terestre au participat la misiuni internaţionale, ca expresie a trecerii de la vechea concepţie a politicii României de apărare, direcţionată pe ameninţările clasice, la protejarea şi promovarea intereselor naţionale în afara graniţelor.
     
      Brigada 8 ROT "Alexandru Ioan Cuza" a participat atât cu personal de stat major cât şi cu subunităţi la misiuni în teatrele de operaţii Irak, Afganistan, Balcani (Kosovo, Bosnia Herţegovina) şi Africa (Liberia, Sudan şi Congo).

WYSIWYG Web Builder
Legături utile
Ministerul Apărării Naţionale
Statul Major General
Statul Major al Forţelor Terestre
Ultima actualizare: 15.02.2022
WYSIWYG Web Builder