G
l.bg. prof. univ. dr. Stroea Adrian: 01.03.2014 - 31.01.2017 

Născut: 1 iulie 1960 Puciosa, judetul Dâmbovița.
Studii militare: a absolvit Liceului Militar „Dimitrie Cantemir” în 1979, Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Artilerie Terestră  ”Ioan Vodă” în 1982 ca șef de promoție, Academia de Înalte Studii Militare în 1990 și a obținut titlul de doctor în științe militare în anul 2001. Şi-a perfecţionat continuu pregătirea urmând numeroase cursuri , cele mai importante fiind: Curs postuniversitar la Academia de Înalte Studii Militare din București - 1993, Colegiul Național de Apărare, Universitatea Națională de Apărare - 2008.
A parcurs toate etapele ierarhiei militare ocupând funcții precum comandant de pluton 1982-1986, comandant de baterie 1986-1987, ofițer student al A.I.S.I.M 1988-1990, lector șef la Catedra de Tactica Artileriei și Topogeodezie a Centrului de Instrucție al Artileriei 1990-1995, ofițer 2 la Șeful Artileriei în S.M.F.T 1995-1996, ofițer I în Secția Învățământ și Pregătire pentru Luptă a Centrului de Instrucție al Artileriei 1996, șeful Biroului Secretariat în S.M.F.T. 1996-1997, ofițer 2 în Secția Pregătire pentru Luptă a Artileriei a S.M.F.T. 1997-1998, ofițer I în Biroul Operații Artilerie și Artilerie Antiaeriană Secția Operații a S.M.F.T. 1999-2002, șeful Biroului Sprijin Arme în Secția Operații a S.M.F.T. 2002-2003, șeful Biroului Inspectorului pentru Artilerie Terestră și Artilerie Antiaeriană a S.M.F.T. 2003-2005, comandantul Divizionului 96 LAROM 2004-2005, comandantul Centrului de Pregătire pentru Artileria Terestră (și inspector pentru artilerie) 2005-2007, locțiitor al șefului Instrucției și Doctrinei din S.M.F.T.2007-2014, împuternicit comandant al Brigăzii 8 LAROM începând cu 24 februarie 2014. A deținut funcția de comandant al Brigăzii 8 LAROM în perioada 01 martie - 31 ianuarie 2017, când a trecut în rezervă.
A primit numeroase decorații între care enumerăm: Emblema Armatei României, Medalia Meritul Militar clasele I, II, și III, Emblema de Merit Știință Militară clasa I, Emblema de Onoare a Forțelor Aeriene, Emblema de Onoare a Statului Major al Forțelor Terestre, Emblema de Onoare a Statului Major General, Ordinul ”Virtutea militară”  în grad de ”Cavaler”, cu însemn pentru militari, Ordinul ”Virtutea militară” în grad de ofițer.
Este cadru didactic în Academia For
țelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” din Sibiu din anul 2005. Începând cu anul 2011 deține titlul de profesor universitar.
A scris ca autor, co-autor sau coordonator a 18 căr
ți, numeroase manuale, peste 80 de articole, studii, programe și proiecte de cercetare, printre cele mai importante lucrări fiind: ”165 de Ani de Existență a Artileriei Române Moderne”-2008, ”Artileria Română în date și imagini-2010, ”Școala militară de artilerie. 130 de ani de existență”-2011, ”Din Elita Artileriei”-2012, ”Enciclopedia Artileriei Române”-2014, ”Dicționarul Enciclopedic de Artilerie”-2014, ”File din Istoria Artileriei. Întâmplări, fapte, oameni”- 2015, ”Generalul Constantin Christescu. Seniorul artileriei române moderne”-2016, ”Brigada 8 LAROM ”Alexandru Ioan Cuza” Un secol de existență: 1 iulie 1916-1 iulie 2016”-2016, ”Manualul pentru luptă al bateriei și batalionului de arilerie” -2007, ”Manualul sprijinului prin foc al operațiilor grupărilor de forțe”-2007.
WYSIWYG Web Builder
Legături utile
Ministerul Apărării Naţionale
Statul Major General
Statul Major al Forţelor Terestre
Ultima actualizare: 15.02.2022
WYSIWYG Web Builder