Brigada 8 LAROM "Alexandru Ioan Cuza" este o mare unitate de artilerie terestră, aflată în subordinea Statului Major al Forţelor Terestre.
     Este destinată:
- asigurării sprijinului prin foc al forţelor de manevră, în cadrul grupărilor de forţe întrunite / grupărilor de forţe tactice prin executarea de misiuni tactice standard şi a unor misiuni non-standard;
- participării la ordin, în situaţii de urgenţă, pe teritoriul naţional, la limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor naturale, a unor accidente tehnologice etc.;
- participării la ordin, cu parte din structuri, la îndeplinirea unor angajamente militare asumate de România;
- executării la ordin, a unor intervenţii la obiectivele militare din zona de responsabilitate pentru restabilirea securităţii acestora.
     În urma reorganizări din 2010, brigada este structurată în prezent astfel:
- comandamentul brigăzii cu o subunitate de sprijin;
- 3 unităţi luptătoare;
- 1 unitate de sprijin de luptă;
- 1 unitate de sprijin logistic.
     De asemenea, în cadrul brigăzii funcţionează din anul 2001, Centrul Secundar de Învăţare a Limbii Engleze. Acesta este destinat perfecţionării competenţelor lingvistice ale militarilor, corespunzător standardelor NATO.
     Brigada este dislocată după cum urmează:
- în garnizoana Focşani: comandamentul brigăzii, o unitate luptătoare, o unitate sprjin de luptă şi Centrul Secundar de Învăţare a Limbii Engleze;
- în garnizoana Bârlad: o unitate luptătoare şi o unitate de sprijin logistic;
- în garnizoana Ploieşti: o unitate luptătoare.    
DESPRE NOI
SEDIUL COMANDAMENTULUI BRIGĂZII 8 LAROM "ALEXANDRU IOAN CUZA"
Legături utile
Ultima actualizare: 21.03.2018