Data: 30.09.2021                            Misiune îndeplinită” la comandamentul Brigăzii 8 Rachete Operativ Tactice „Alexandru Ioan Cuza"

        Ziua de 30 septembrie a marcat sfâr
șitul unei cariere militare de excepție a șefului de stat major al Brigăzii 8 Rachete Operativ Tactice, colonelul Marius Hulpoi.
       Cu o carieră întinsă pe parcursul a 32 de ani, bazată pe profesionalism, onestitate, dedicare
și devotament, punându-și amprenta seriozităţii muncii sale asupra celor cu care și-a desfășurat întreaga activitate, ne întăreşte convingerea că după dobândirea statutului de cadru militar în rezervă, va fi mereu legat de locul unde a lăsat o parte din inima sa.
În prezen
ța domnului general de brigadă Ciprian Marin, a domnului general de brigadă (rz) Oliviu Irina, al personalului comandamentului marii unități și al Batalioanelor 81 Rachete Operativ Tactice și 84 Asigurare Date,  colonelul Marius Hulpoi a fost felicitat de către comandantul brigăzii, colonel Daniel Condruz, care i-a conferit cu această ocazie placheta cu însemnele heraldice ale brigăzii, ca recunoaștere a loialității față de instituția militară pe care a slujit-o cu credință de-a lungul carierei.
       Activitatea s-a încheiat cu defilarea întregului efectiv.
       La primirea livretului militar de către camaradul nostru, ne considerăm privilegia
ți că l-am cunoscut și îi adresăm cele mai sincere urări de sănătate, bucurii alături de cei dragi și numai împliniri.
       Vă salutăm cu respect, domnule colonel (rz) Marius Hulpoi!
***
       Ofi
țerul este absolvent al liceului militar „Dimitrie Cantemir”, al Școlii Militare de Ofițeri Activi „Ioan Vodă”, arma artilerie și rachete și al programului de studii universitare de masterat în domeniul Științe Militare și Informații. De asemenea, și-a desăvârșit pregătirea profesională absolvind o serie de cursuri de perfecționare atât în țară cât și în străinătate.
       Din cei 32 de ani de activitate în slujba Armatei Române, cea mai mare parte
și-a desfășurat-o în structuri din organica Brigăzii 8 Artilerie Mixtă, parcurgând toate treptele ierarhiei militare de la comandant pluton tragere până la cea de șef de Stat Major la comandamentul Brigăzii 8 Rachete Operativ Tactice.
       Este veteran al teatrelor de opera
ții, participând la misiuni internaționale în Bosnia-Herțegovina și în Afganistan.
Profesionalismul, loialitatea pentru institu
ția militară și atașamentul constant față de valorile militare i-au fost recompensate prin acordarea de distincții militare.
                                                                                                                                                                   

Ofiţerul de informare şi relaţii publice


                                                     Brigada 8 ROT "Alexandru Ioan Cuza"
Ofiţerul de informare şi relaţii publice
E-mail: relatii.publice01470
@forter.ro
Contact: 0237_215100, int. 211, fax 0237_213887