Data: 03.08.2017

                                                              Recrutarea candidaților pentru soldat sau gradat rezervist voluntar

          Vă reamintim că Centrul militar zonal Vrancea, desfășoară în perioada 10.07-18.08.2017 recrutarea candidaților care doresc să devină soldat sau
gradat rezervist voluntar.

CONDIȚIILE NECESARE DE RECRUTARE A CANDIDAȚILOR:
- cetățenie română, bărbați sau femei, cu domiciliul în județul Vrancea;
- cu sau fără pregătire militară;
- absolvirea cel puțin a învățământului general obligatoriu;
- vârsta cuprinsă între 18 și 51 de ani.
Recrutarea se desfășoară la sediul Centrului militar zonal Vrancea situat în Focșani, B-dul Unirii nr.7, zilnic de luni până vineri între 08.00-16.00.
DOCUMENTELE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI:
- act de identitate;
- certificatul de cazier judiciar;
- acte de studii (diplomă de studii);
- permisul de conducere, dacă îndeplinirea atribuțiilor postului pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice;
- livretul militar, numai pentru cei care dețin calitatea de rezervist.

DREPTURILE REZERVIȘTILOR VOLUNTARI:
- prima de fidelitate egală cu solda de funcție și grad, la semnarea contractului;
- lunar 10% din suma reprezentând solda de funcție și de grad;
- drepturi de echipare, hrană, asistență medicală pe perioadele cât participă la instruire și îndeplinirea misiunilor;
- decontarea cheltuielilor de transport;
- selecționarea cu prioritate pentru a deveni militar activ;
- alte drepturi conform Legii nr. 270/2016.

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DE MILITAR VOLUNTAR REZERVIST:
- participă anual la o convocare de pregătire de 15 zile la unități militare din Focșani (în afara drepturilor de mai sus va beneficia de aceleași drepturi
salariale, vechime ca a unui militar profesionist activ);
- cei care nu au stagiul militar satisfăcut vor parcurge un curs de pregătire de aproximativ 2 luni (perioadă în care vor beneficia de toate drepturile,
asemănătoare personalului activ).

             NOTĂ: Informații suplimentare privind statutul rezervistului voluntar(îndatoriri, drepturi, recrutare, selecție și formare) pot fi găsite în Legea
nr.270/2015, privind Statutul rezerviștilor voluntari și Ordinul M 25/31.03.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în M.Ap.N. a
prevederilor Legii nr.270/2015.

            Personalul Centrului militar zonal Vrancea vă stă la dispoziție pentru consiliere începând de luni 10 iulie 2017, la sediul Centrului militar sau la
telefoanele 0237.213.884 și 0372,370.200.

                                                                                                                                                                 Ofiţerul de informare şi relaţii publice
Brigada 8 LAROM "Alexandru Ioan Cuza"
Ofiţerul de informare şi relaţii publice
E-mail: relatii.publice01470@forter.ro
Contact: 0237_215100, int. 211, fax 0237_213887