Data: 05.04.2017

                                                                                           ANUNȚ
                                     cu rezultatele selecției dosarelor de concurs pentru încadrarea
      postului vacant de execuție de Referent de specialitate gradul III/Cunoaștere și asistență psihologică

         Rezultatul selecției dosarelor de concurs :   
          - Gherghescu Maria - RESPINS.
          Motivul respingeri dosarului
          Din documentele care atestă vechimea în specialitatatea studiilor, reiese că nu îndeplinește toate condițiile specifice pentru ocuparea postului , astfel   
          - sub raportul cerințelor de vechime nu are minim 6 luni vechime în specialitatea studiilor;
          - deține atestat de liberă practică în specialitatea ”Psihologie aplicată în domeniul securității naționale”, dar treapta de specializare nu este de ”
practicant autonom”.
         Candidații ale căror dosare au fost ”admise” vor susține proba scrisă în data de 10.04.2017, ora 10.00, la sediul Unității Militare 01476, strada
Tecuciului, nr. 1-2,  Bârlad.
         Candidații nemulțumiți de rezultatele selecției dosarelor, pot formula contestații până în data de 06.04.2017, orele 15.00, conform articolului 20 din
Hotărârea de Guvern nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. Eventualele contestații se depun la sediul Unității
Militare 01476 Bârlad, la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, plutonier adjutant Forțu Cristian-Silviu, telefon 0235427862 sau
0235424430 interior 204.

                                                                                                                                                                 Ofiţerul de informare şi relaţii publice
Brigada 8 LAROM "Alexandru Ioan Cuza"
Ofiţerul de informare şi relaţii publice
E-mail: relatii.publice01470@forter.ro
Contact: 0237_215100, int. 211, fax 0237_213887