Data: 24.06.2022                                                                           
Anunț angajare

Unitatea Militară 01476 Bârlad organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, pe perioadă nedeterminată de personal civil contractual - casier debutant.
Condiţii de studii şi vechime în specialitate:
- studii medii sau generale;
- nu este
necesară vechime în muncă.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul unităţii, astfel:
       - proba scrisă: în data de 18.07.2022, ora 11.00;
       - interviul: în data de 22.07.2022, ora 11.00.
Dosarele de concurs se depun la sediul unităţii 01476 Bârlad în perioada 27.06-08.07.2022, între orele 08.00- 16.00.
Detalii privind condiţiile generale şi specifice pentru ocuparea postului, conţinutul dosarului, tematica şi bibliografia de concurs se pot obţine la sediul unităţii, str. Tecuciului, nr. 1-2, localitatea Bârlad, jud. Vaslui sau la telefon 0235.424430 int. 204.

                                                                                                                                                                  
Ofiţerul de informare şi relaţii publice


                                                     Brigada 8 ROT "Alexandru Ioan Cuza"
Ofiţerul de informare şi relaţii publice
E-mail: relatii.publice01470
@forter.ro
Contact: 0237_215100, int. 211, fax 0237_213887
WYSIWYG Web Builder