Comunicat de presă
Brigada 8 LAROM "Alexandru Ioan Cuza"
Ofiţerul de informare şi relaţii publice
E-mail: relatii.publice01470
@forter.ro
Contact: 0237_215100, int. 211, fax 0237_213887
Aspecte din timpul desfăşurării activităţii
COMUNICAT DE PRESĂ NR. 36
Data: 07.11.2016
                                                                    Sărbătorirea Zilei Artileriei Române Moderne

           Cu prilejul aniversării a 173 de ani de la înființarea Artileriei Române Moderne , Brigada 8 LAROM ”Alexandru Ioan Cuza”
organizează activități aniversare dupa cum urmează :
- miercuri, 9 noiembrie , orele 17.30-19.00 la sala cinematografului ”Balada”, spectacol aniversar susținut de ansamblul folcloric ”Țara
Vrancei ” și de Muzica Militară de Garnizoană;
- joi, 10 noiembrie, orele 10.00-10.45, ceremonial militar la sediul comandamentului Brigăzii 8 LAROM ”Alexandru Ioan Cuza”, urmat de
un Tedeum cu prilejul comemorării a 100 de ani de la trecerea la cele veșnice a maiorului Corneliu Stoenescu din Regimentul 11 Artilerie, și de
vizitarea ”Sălii Tradițiilor” marii unități;
- tot joi , de la 12.00-14.00 adunare festivă la Ateneul Popular din Focșani, prilej cu care vor avea loc :
         - evocarea semnificației istorice a Zilei Artileriei Române , susținută de comandantul Brigăzii 8 LAROM, general de brigadă profesor
universitar dr. Adrian Stroea;
         - prezentări istorice susținute de reputații istorici, prof. Alexandru Oșca si col. Florin Șperlea, redactor-șef la ”Obsevatorul Militar”;
         - lansarea cărții ”Generalul Constantin Cristescu – Un nedreptățit”, autori: general de brigadă profesor universitar dr. Adrian Stroea
și colonel(rz) Marin Ghinoiu.
            Sunt invitați să participe ofițerii, maiștrii militari,subofițerii, soldații și gradații voluntari activi sau în rezervă, precum și toți cei
care prețuiesc oștirea română și implicit artileria.


                                                                                                                                                                      Ofiţerul de informare şi relaţii publice