MISIUNI INTERNAŢIONALE
- TEATRUL DE OPERAŢII BALCANI
-
      Forţele Terestre au participat la misiuni atât în Bosnia şi Herţegovina, din martie 1996, cât şi în provincia Kosovo, din martie 2000, având în vedere că stabilitatea în Balcanii de Vest este de o importanţă majoră pentru ţara noastră.

      Misiunea IFOR din Bosnia şi Herţegovina a fost efectuată în baza Rezoluţiei 1031 din anul 1995 a Consiliului de Securitate al ONU, prin care NATO a fost mandatată să asigure aplicarea prevederilor Acordului de pace de la Dayton. Forţa Internaţională, denumită IFOR (Implementation Force) a fost constituită din forţe ale unor state nemembre NATO, între care şi România. Participarea românească planificată iniţial pentru 10 luni s-a realizat prin Batalionul 96 Geniu. Acesta a executat lucrări de întreţinere a infrastructurii rutiere, construcţii de drumuri şi poduri, concomitent cu executarea unor lucrări de deminare.
În urma Hotărârii Parlamentului României nr. 25 din 1996 şi a Hotărârii Guvernului României nr. 73 din acelaşi an, batalionul românesc a făcut parte din noua structură militară din Bosnia, numită Stabilisation Force – SFOR, înfiinţată după încetarea modulului IFOR. Batalionul a activat într-o zonă de peste 60.000 Km2, pe teren preponderent muntos împădurit, în zone de risc ridicat.

      "EUFOR Althea", lansată la 2 decembrie 2004, este misiunea militară cea mai importantă condusă de UE în Bosnia şi Herţegovina, desfăşurată cu recurs la capabilităţile NATO, în baza Acordurilor "Berlin plus". Misiunea vizează menţinerea unui mediu de securitate sigur în vederea implementării prevederilor Acordului de la Dayton. Nivelul forţei a fost iniţial de aproximativ 5900 militari reprezentând contribuţii din partea a 22 de state membre UE şi a 11 state terţe.
      În conformitate cu "Concepţia privind tranziţia EUFOR în vederea finalizării operaţiei Althea", începând cu anul 2007 a fost demarat procesul de redimensionare a prezenţei militare a UE în Bosnia şi Herţegovina, în sensul unei reduceri graduale a efectivelor militare şi obţinerea unei forţe mai suple, adaptate noului mediu de securitate. La sfârşitul lunii august 2007 a fost încheiată prima etapă a tranziţiei, prezenţa UE situându-se la un nivel de 2500 militari. Gradual, în funcţie de situaţia de securitate, se va trece la următoarele faze ale procesului de tranziţie.

      Forţele Terestre au constituit o prezenţă importantă şi în Kosovo. Iniţial, la Misiunea KFOR România a participat cu militari specializaţi în operaţii psihologice, ulterior fiind dislocate în provincie şi subunităţi. Prima subunitate dislocată în acest teatru a fost o companie de infanterie, formată din 89 de militari, care a activat în Brigada Multinaţională de Nord - Est, iniţial în campul româno-belgian White Plains, ulterior în campul Nothing Hill, în grupul multinaţional de valoare batalion BELUKROKOS (compus din militari din Belgia, Luxemburg şi România). O altă companie de infanterie românească a fost dislocată în acest teatru de operaţii în februarie 2002, şi a acţionat în cadrul Brigăzii Multinaţionale de Sud - Vest.
      Militarii români, încadraţi pe diverse funcţii în comandamentul central KFOR din Priştina şi cei din cadrul subunităţilor din cadrul contingentelor italian, belgian şi grec au avut o contribuţie substanţială la stabilizarea situaţiei din Kosovo.

      Brigada 8
ROT "Alexandru Ioan Cuza" şi-a adus contribuţia la stabilizarea Balcanilor de Vest prin participarea cu personal de stat major la misiuni atât în Bosnia şi Herţegovina, cât şi în provinci Kosovo. În Bosnia şi Herţegovina au participat şase ofiţeri (cpt. Hulpoi Marius, cpt. Apopei Cristinel, cpt. Chiriţescu Marius, cpt. Agagiu Valentin, mr. Nicolae Alin-Răzvan, mr. Ciobotaru Eugen), iar în provincia Kosovo un subofiţer şi un soldat gradat voluntar (plt. Goidea Mădălin, cap. Popa George).
      În prezent, România participă la Misiunea KFOR cu 68 de militari, incluzând personal de stat major şi elemente de informaţii, cât şi cu o companie de manevră (128 militari) în cadrul Rezervei Strategice a SACEUR, care poate fi dislocată la ordin exclusiv în zona de operaţii Kosovo.
WYSIWYG Web Builder
Legături utile
Ministerul Apărării Naţionale
Statul Major General
Statul Major al Forţelor Terestre
Ultima actualizare: 15.02.2022
WYSIWYG Web Builder