ANUNȚURI
30.01.2020                                          
                                                                                                              ANUN
Ţ                     
privind organizarea concursului de promovare în gradul profesional imediat superior a personalului contractual civil din U.M. 01411 Bârlad. [continuare]
13.02.2020
                                                                                                             ANUN
Ţ                     
privind rezultatele probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior a personalului civil contractual, pentru func
ția de economist gradul I, în compartimentul contabilitate la contabilul șef, în Unitatea Militară 01411 Bârlad...                                                                   [continuare]
13.03.2020
                                                                                                             ANUN
Ţ                     
privind organizarea şi desfăşurarea examenului de  promovare în treapta profesională II în Unitatea Militară 01476 Bârlad.                        [continuare]                                    
27.03.2020                                          
                                                                                                              ANUNŢ                     
cu rezultatele probei scrise la examenului examenului de  promovare în treapta profesională II  a p.c.c. POSTOLACHE Natalia, referent
debutant din cadrul compartimentului contabilitate  [continuare]
04.06.2020                                          
                                                                                                              ANUN
Ţ                     
privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a personalului civil contractual din U.M. 01470 Focșani  [continuare]
11.06.2020                                          
                                                                                                              ANUN
Ţ                     
                         privind organizarea şi desfăşurarea examenului de  promovare în treapta profesională contabil II la U.M. 01476    [continuare]
11.06.2020                                          
                                                                                                              ANUN
Ţ                     
                              privind organizarea şi desfăşurarea examenului de  promovare în treapta profesională referent II la U.M. 01476  [continuare]
22.06.2020                                          
                                                                                                              ANUN
Ţ                     
         privind rezultatele probei scrise la examenul de promovare în grad profesional imediat superior a personalului civil contractual, pentru postul
de contabil gradul II, în compartimentul financiar la contabilul șef din Unitatea Militară 01470 Focșani                                            [continuare]
10.08.2020                                          
                                                                                                              ANUN
Ţ                     
  privind organizarea şi desfăşurarea examenului de  promovare în treapta profesională referent de specialitate gr. III           [continuare]
                                      
14.07.2021                                          
                                                                                                              ANUN
Ţ                     
privind rezultatul obținut în urma examenului de promovare în gradul profesional imediat superior a personalului civil contractual din U.M. 01457 Focșani                                                                                                                                                                                      [continuare]
                                      
13.10.2021                                          
                                                                                                              ANUN
Ţ                     
U.M. 01457 Focşani,organizează concurs de ocupare a 2 posturi vacante de execuţie de muncitor calificat IV(instalator)şi muncitor calificat IV(tâmplar universal)din microstructura formaţie de lucru la formaţiune cazarmare                                                           [continuare]                                                                                                                                                                 
                                      
03.11.2021                                          
                                                                                                              ANUN
Ţ                     
cu rezultatele selecţiei dosarelor de concurs pentru încadrarea postului vacant de execuţie de muncitor calificat IV-I (tâmplar) şi muncitor calificat IV-I (instalator) , în cadrul microstructurii formaţiune cazarmare la Unitatea Militară nr. 01457 Focşani                           [continuare]                                                                                                                                                                 
                                      
10.11.2021                                          
                                                                                                              ANUN
Ţ                     
cu rezultatele obţinute la proba practică la concursul organizat pentru  încadrarea postului vacant de execuţie de MUNCITOR CALIFICAT IV-I (instalator) din microstructura Formaţie de lucru - UM 01457 [continuare]                                                                                                                                                                 
                                      
10.11.2021                                          
                                                                                                              ANUN
Ţ                     
cu rezultatele obţinute la proba practică  la concursul organizat pentru  încadrarea postului vacant de execuţie de MUNCITOR CALIFICAT IV-I (tâmplar) din microstructura Formaţie de lucru  [continuare]
                                                                                                                                                             
                                      
WYSIWYG Web Builder