MISIUNI INTERNAŢIONALE
- TEATRUL DE OPERAŢII AFGANISTAN
-
      Un loc aparte în participarea forţelor terestre române la misiuni internaţionale l-a reprezentat teatrul de operaţii Afganistan. Prima contribuţie a acestora la misiunea ISAF – International Security Assistance Force, a avut loc începând cu iulie 2003 şi a constat într-un pluton de poliţie militară format din 25 de militari.
      În acest teatru de operaţii forţele terestre au participat succesiv cu o companie de infanterie (ca structură de pază), cu structuri tip echipă operaţională de consiliere şi legătură (Operational Military Liaison Team sau OMLT), precum şi cu Detaşamentul „ANA TRAINING” destinat pregătirii armatei afgane. De asemenea, forţele terestre române au avut o contribuţie importantă la reuşita misiunii „Enduring Freedom” participând la aceasta cu mai multe unităţi de manevră.

      Comandamentul Brigăzii 8 ROT ,,Alexandru Ioan Cuza” a planificat, organizat şi desfăşurat activitatea de selecţie şi instruire a personalului echipelor operaţionale de consiliere şi legătură tip garnizoană (OMLT) pentru a fi dislocate în teatrul de operaţii Afganistan. Activitatea s-a desfăşurat în perioada 2008 - 2011, timp în care au fost pregătite şi trimise în teatrul de operaţii 4 echipe (68 militari). Instruirea pentru misiune s-a desfăşurat pe o perioadă de 6 luni şi a cuprins o etapă de pregătire naţională în garnizoana Focşani şi o etapă de pregătire colectivă NATO în Polonia / JTFC Bydgoszcz şi Germania. Înainte de dislocarea în teatrul de operaţii s-au executat recunoaşteri în vederea pregătirii misiunii. Zona de dislocare a OMLT tip garnizoană a fost provincia Zabul, garnizoana Qalat. Misiunea s-a executat pentru o perioadă de aproximativ 6 luni.
      Misiunile OMLT tip garnizoană au constat în:
- consilierea şi asigurarea legăturii cu comanda garnizoanei ANA Qalat;
- consilierea şi antrenarea tuturor domeniilor funcţionale în cadrul statului major de garnizoană;
- consilierea şi antrenarea în vederea elaborării procedurilor operaţionale la nivel garnizoană, privind:
        - managementul infrastructurii de garnizoană;
        - managementul şi mentenanţa parcului de autovehicule;
        - proceduri de inventariere;
- asigurarea funcţionării centrului de comunicaţii al NATO;
- coordonarea cu echipele de sprijin logistic (LST) ale SUA;
- administrarea FOB Apache.

      În anul 2011 structura de tip echipă operaţională de consiliere şi legătură tip garnizoană şi-a îndeplinit misiunea conform cerinţelor operaţionale ale ISAF şi şi-a încetat activitatea în teatrul de operaţii Afganistan. Ulterior, necesităţile de instruire ale Armatei Naţionale Afgane (ANA) au generat apariţia structurilor de tip echipă de consiliere şi legătură tip batalion sprijin luptă (Operational Military Liaison Team - Combat Support sau OMLT-CS).
      Prima echipă de consiliere şi legătură tip batalion sprijin luptă, dislocată în teatrul de operaţii Afganistan a fost pregătită de către marile unităţi şi unităţi sprijin luptă subordonate Diviziei 4 Infanterie „Gemina”. Misiunea s-a desfăşurat pe parcursul a patru rotaţii, timp în care militarii români au instruit militarii ANA în următoarele specialităţi: stat major, personal, informaţii, operaţii, logistică, comunicaţii şi informatică, artilerie, geniu, cercetare, medical.
      Detaşamentele au îndeplinit următoarele sarcini:
- mentorizarea efectivelor ANA în toate domeniile de activitate în concordanţă cu misiunile esenţiale ale unităţii ANA;
- instruirea efectivelor bateriilor de artilerie pentru executarea focului atât prin trageri directe cât şi prin trageri indirecte;
- realizarea legăturii între structurile ANA şi Forţele Coaliţiei (de evacuare medicală - MEDEVAC, sprijin aerian apropiat - CAS, sprijin prin foc - CFF).
    Pentru a sprijini procesul de tranziţie al responsabilităţilor de la ISAF la ANSF, NATO a trecut la implementarea conceptului de supraveghere operaţională şi asistenţă pentru securitate, care presupunea trecerea graduală de la parteneriat la asistenţa ANSF.     Pe măsura operaţionalizării şi desfăşurări procesului de tranziţie echipa OMLT s-a transformat în echipa de asistenţă militară  (Military Adviser Team - MAT) pentru unităţile din zona de responsabilitate.
     
      Comandamentul Brigăzii 8
ROT ,,Alexandru Ioan Cuza” a planificat, organizat şi desfăşurat activitatea de selecţie şi instruire a unei structuri de tip echipă de asistenţă militară tip batalion sprijin luptă (MAT-CS), formată din 27 de militari, care au participat în perioada octombrie 2012 – aprilie 2013 la operaţia ISAF, în cooperare cu celelalte forţe aparţinând ISAF şi ANSF având drept misiune consilierea Kandak-ului ANA în toate domeniile funcţionale ale Batalionului Sprijin Luptă. 
      Echipa a îndeplinit următoarele sarcini:
- executarea deplasării strategice în / din teatrul de operaţii Afganistan în condiţii optime;
- consilierea militarilor afgani în concordanţă cu cerinţele şi standardele esenţiale ale unităţii ANA;
- participarea efectiv, alături de subunităţile consiliate, la organizarea, coordonarea, executarea şi evaluarea acţiunilor militare;
- facilitarea cooperării şi asigurarea legăturii dintre unitatea consiliată şi centrul provincial de coordonare a operaţiilor;
- asistarea unităţii consiliate în planificarea, pregătirea, conducerea, executarea şi evaluarea acţiunilor militare;
- solicitarea capabilităţilor suplimentare ale ISAF pentru sprijinul ANA (sprijin de foc, sprijin aerian apropiat, evacuare medicală etc.).
     
      Pe lângă aceste misiuni, Brigada 8
ROT ,,Alexandru Ioan Cuza” şi-a adus contribuţia la succesul misiunii ISAF prin participarea unui număr de 27 de ofiţeri şi subofiţeri de stat major la misiunea „Enduring Freedom”. Aceştia au fost: lt.col. Bîzgan Daniel, lt.col. Popescu Adrian, mr. Ignat Florin, mr. Surdu Cătălin, mr. Istrate Ion, mr. Grosu Cristinel, mr. Calinciuc Mihai, mr. Coteţ Florin, cpt. Cărbuneanu Răzvan, cpt. Grosu Marius, cpt. Marinescu Cristinel, cpt. Perju Gelu, cpt. Dorobanţu Ciprian, cpt. Ursu Bogdan, cpt. Bornac Sorin, plt.adj.pr. Cazan Aurora, plt.adj. Peptine Gabriel, plt.adj. Popa Ioan, plt.adj. Siminescu Gheorghiţă, plt. Gîlcă Petru, plt. Caragaţă Alexandru, plt. Panait Constantin, plt. Dima Ionuţ.
WYSIWYG Web Builder
Legături utile
Ministerul Apărării Naţionale
Statul Major General
Statul Major al Forţelor Terestre
Ultima actualizare: 15.02.2022
WYSIWYG Web Builder